Υλοποίηση νέας απόφασης φορέων της Κρήτης σχετικά με την αναγνώριση του ελαιολάδου της Κρήτης ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Αριθμός πρωτ: 9538
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση νέας απόφασης φορέων της Κρήτης σχετικά με την αναγνώριση του ελαιολάδου της Κρήτης ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Το ζήτημα της αναγνώρισης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του ελαιολάδου που παράγεται στην Κρήτη ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), έχει επισημανθεί επανειλημμένως από πολλούς φορείς του νησιού. Παρά το πλήθος των Ερωτήσεων που έχω υποβάλει για το συγκεκριμένο θέμα, με πιο πρόσφατη την 8018/15-5-2007, είναι χαρακτηριστική η κωλυσιεργία του Υπουργείου, που με το επιχείρημα της τροποποίησης του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού, δεν έχει προχωρήσει καθόλου τη διαδικασία της κατοχύρωσης του κρητικού ελαιολάδου.
Η αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ με την ονομασία «Κρήτη» αποτέλεσε το αντικείμενο και νέας συνάντησης φορέων της Κρήτης, και ειδικότερα των 4 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), ο οποίος εκπροσωπεί 60 Δήμους του νησιού, καθώς και του Συνδέσμου Ανάδειξης και Προστασίας του Κρητικού Ελαιολάδου, ο οποίος περιλαμβάνει 12 ΕΑΣ και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Στη συνάντηση τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη να υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, προκειμένου να μην χάνεται σημαντικό εισόδημα λόγω της διάθεσης ελαιολάδου χωρίς τυποποίηση.
Γι’ αυτό το λόγο, στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους λόγους που επιβάλλουν την αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ «Κρήτη»: η ονομασία πλεονεκτεί εμπορικά σε σχέση με άλλα τοπωνύμια της Κρήτης γιατί είναι ευρύτατα γνωστή, η σύνθεση των ελαιώνων της Κρήτης από πλευράς ποικιλιών είναι περίπου ίδια σε όλο το νησί, οι εδαφοκλιματικές συνθήκες των ζωνών της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη είναι σχετικά ομοιόμορφες, όπως και η τεχνική της παραγωγής. Τέλος, οι προδιαγραφές του ελαιολάδου που σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Κρητικό» η «Κρήτη» παρουσιάζουν αρκετές και αξιόλογες διαφορές από εκείνες που αναφέρονται στα ΠΔ των ελαιόλαδων που έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ΠΟΠ η ΠΓΕ στο επίπεδο της Κρήτης.
Επειδή στην πρόσφατη αυτή συνάντηση αποφασίστηκε, τέλος, η άμεση προσαρμογή του Φακέλου που είχε υποβληθεί παλαιότερα στο Υπουργείο από τον ΣΕΔΗΚ, και στη συνέχεια από τον ΣΠΑΚΕ, προς τους νέους Κανονισμούς 510/2006 και 1898/2006 και την ΚΥΑ 261611/22.3.07,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή να επισπευσθούν οι διαδικασίες καταχώρησης του ελαιολάδου «Κρήτη» στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), μετά την απόφαση του ΣΕΔΗΚ, του ΣΠΑΚΕ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης, για άμεση προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο του υποβληθέντος φακέλου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης