Υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις στην Ελλάδα και αδυναμία πάταξης της κερδοσκοπίας

Αριθμός πρωτ: 14777
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις στην Ελλάδα και αδυναμία πάταξης της κερδοσκοπίας.

Σημαντικές εξακολουθούν να είναι οι ανατιμήσεις βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα μας σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού το Μάιο και την κατάταξη της Ελλάδας στην τρίτη θέση, με 4,9% έναντι 4,4% τον Απρίλιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των 12 κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει ο δείκτης πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, στις 9 η Ελλάδα σημειώνει μεγαλύτερες αυξήσεις από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, αφού αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος ζωής, τη στιγμή που το Υπουργείο δεν προβαίνει σε ουσιαστικούς ελέγχους και δεν ελέγχει το πλήθος των φαινομένων αισχροκέρδειας που κυριαρχούν στην αγορά.
Επειδή είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ πολλά από τα είδη διατροφής παράγονται στην Ελλάδα, εν τούτοις οι τιμές τους αυξάνονται, χωρίς οι αυξήσεις αυτές να δικαιολογούνται από την αύξηση των διεθνών τιμών.
Επειδή η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των ελλήνων καταναλωτών γίνεται όλο και πιο απειλητική, ενώ από την έξαρση της ακρίβειας αποθαρρύνεται και ο τουρισμός.
Επειδή, όπως ανέφερα και σε πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Βουλή των Ελλήνων, η Κυβέρνηση έχει στα χέρια της μηχανισμούς που θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει αν πραγματικά ήθελε να επιβάλει τον υγιή ανταγωνισμό, σκόπιμα ωστόσο δεν τους αξιοποιεί, θέλοντας να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά η έξαρση ακρίβειας που παρατηρείται στην ελληνική αγορά σε σχέση με την Ευρωζώνη, καθώς και να εξαλειφθούν τα εκτεταμένα φαινόμενα αισχροκέρδειας που κυριαρχούν και αποβαίνουν σε βάρος των καταναλωτών και κυρίως των κοινωνικών ομάδων με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και των ελλήνων παραγωγών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης