Υπερχρέωση νοικοκυριών και έλλειψη αποταμίευσης

Αριθμός πρωτ: 12817
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Υπερχρέωση νοικοκυριών και έλλειψη αποταμίευσης.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε υψηλό ποσοστό δανεισμού και ταυτόχρονα αποταμιεύουν ελάχιστα υποθηκεύοντας το μέλλον τους.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας , για κάθε 100 ευρώ του διαθέσιμου εισοδήματος του ελληνικού νοικοκυριού το 2007, αποταμιεύτηκαν μόλις 1,9 ευρώ, ποσοστό που αποτελεί από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εμφανίζεται να κατέχει άλλη μια αρνητική πρωτιά σε διεθνές μάλιστα επίπεδο, καθώς η ελληνική οικονομία είναι η μοναδική χώρα με σταθερά αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης , που φθάνει το -7,3%.
Επειδή η ελληνική επίδοση είναι χειρότερη μεταξύ των 24 χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση και είναι χαμηλότερη ακόμη και από την αποταμίευση του Αμερικανού πολίτη , ο οποίος επί χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλύσεων και της κριτικής απαξίωσης για την οικονομική του συμπεριφορά.
Επειδή και στο θέμα του δανεισμού η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αφού το ποσοστό των καταναλωτικών δανείων στο σύνολο του δανεισμού διαμορφώθηκε στη χώρα μας σε 17,68% υψηλότερο από το ποσοστό των άλλων χωρών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός,
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να σταματήσει ο υπέρμετρος δανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία βέβαια καταφεύγουν στο δανεισμό προκειμένου να καλύψουν ακόμα και τις πρωτογενείς ανάγκες τους, λόγω του υψηλού κόστους ζωής που καθημερινά αυξάνει και να στραφούν στην αποταμίευση η οποία αποτελεί τρόπο αυτοχρηματοδότησης τους χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης