Υπολειτουργεί ο Δημόσιος Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 10771
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργεί ο Δημόσιος Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ελλάδα.

Υπολειτουργεί ο δημόσιος επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αποτελεί βασικό στοιχείο εκπαίδευσης.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού διδάσκεται ανεπαρκώς και χωρίς καμία πρακτική εφαρμογή, με αποτέλεσμα τελικά να μην βοηθά τους μαθητές και να μην τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν ουσιαστικά την αγορά εργασίας.

Επειδή ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός επιβιώνει με μεμονωμένες ενέργειες εκπαιδευτικών στα σχολεία της χώρας.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς αναγκάζονται να πληρώσουν αδρά σε συμβούλους που συνεργάζονται με ιδιωτικά φροντιστήρια προκειμένου τα παιδιά τους να προσανατολιστούν επαγγελματικά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αναβαθμιστεί η διδασκαλία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα δημόσια σχολεία της Ελλάδας και να αποτελεί βασικό στοιχείο εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν αδρά σε ιδιώτες για να προσανατολιστούν επαγγελματικά τα παιδιά τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ.Στρατάκης