Φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για τα άτομα με αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 825
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για τα άτομα με αναπηρία.

Με υπόμνημά της η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία επισημαίνει την ανάγκη θεσμοθέτησης στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων και ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τα άτομα με αναπηρία.
Είναι ανάγκη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Επειδή η ύπαρξη εγγυημένου εισοδήματος για τα ΑμεΑ είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη φορολογία και τα ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, όσο και τις οικογένειές τους, αφού σύμφωνα με τις μελέτες που καταγράφονται τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΑμεΑ αλλά και οι οικογένειες τους αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στη φτώχεια και των κοινωνικό αποκλεισμό.
Επειδή η κοινωνική προνοιακή πολιτική αποτελεί έναν από τους κυριότερους άξονες πολιτικής για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ΑμεΑ και απαιτείται η ύπαρξη θεσμικών εγγυήσεων που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική εξασφάλιση των δικαιούχων.
Επειδή είναι απαραίτητες τόσο οι στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, όσο και η ρύθμιση των ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τα ΑμέΑ.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στη θεσμοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσεων και ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τα Άτομα με Αναπηρία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ