Φράγμα Αποσελέμη

Αριθμός πρωτ: 9563
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Φράγμα Αποσελέμη.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο έχει πλέον περιέλθει η πορεία του έργου του φράγματος Αποσελέμη στο Νομό Ηρακλείου, μετά από απόφαση της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «ΤΟΛΜΗ-ΑΚΤΩΡ», να σταματήσει της εργασίες.
Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη επιστολή της αναδόχου κοινοπραξίας, οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η διακοπή των εργασιών του έργου είναι πολλοί και σημαντικοί, όπως είναι η ανυπαρξία κονδυλίων, καθώς όπως ισχυρίζεται η ίδια, το ύψος της οφειλής του Δημοσίου ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερα σοβαρό επίσης είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στα έργα, οι οποίοι είναι και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και αρνητική οικονομική συγκυρία.
Επειδή όπως καταγγέλλεται από την ανάδοχο κοινοπραξία, με ευθύνη των υπηρεσιών του Δημοσίου δεν έχουν εγκριθεί οι μελέτες του έργου, με αποτέλεσμα ένα τόσο μεγάλο έργο να εκτελείται χωρίς μελέτες.
Επειδή η σωρεία σημαντικών παραλείψεων, η ανυπαρξία μελετών του έργου και οι αδυναμίες πληρωμής είναι μέρος από αυτά που καταγγέλλονται από την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών του φράγματος Αποσελέμη, με αποτέλεσμα να σταματήσει την εκτέλεση των εργασιών.
Επειδή η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τεράστια, όχι μόνο για τον κίνδυνο μη ολοκλήρωσης του έργου και της εγκατάλειψης όλων όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και για το γεγονός ότι θα οδηγήσει στην ανεργία ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
Επειδή η υποχρηματοδότηση όλων των έργων του νομού Ηρακλείου που είχαν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ είναι εμφανής από τη μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησής τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα προκείμενου να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, με ευθύνη της Κυβέρνησης, στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου του φράγματος Αποσελέμη στο Νομό Ηρακλείου αλλά και των άλλων έργων του Γ’ ΚΠΣ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης