Φράγμα Αποσελέμη

Αριθμός πρωτ: 6151/327
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Φράγμα Αποσελέμη.

Μετά τη διαπίστωση από την ανάδοχο εταιρεία ότι τμήματα της μελέτης του φράγματος Αποσελέμη δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν αν και σύμφωνα με τις υπηρεσίες, το έργο ήταν καλομελετημένο, έγινε από την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η ΕΥΔΕ Φράγματος Αποσελέμη, με την 413/25-1—05 απόφασή της απέρριψε την αίτηση αυτή και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία η ανάδοχος εταιρεία έκανε την 031/7-11-05 ένσταση για την οποία εκδόθηκε η Δ6/3439/15-12-05 απορριπτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Στη συνέχεια έγινε η με αρ. πρωτ. Δ6/160/17-1-06 αίτηση θεραπείας στην οποία επισημαίνονται τα αδύνατα σημεία της μελέτης σε ένα κείμενο 21 σελίδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει προσφυγή στα δικαστήρια και η όλη υπόθεση είναι σε εκκρεμότητα ενώ το έργο καρκινοβατεί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του έργου αν και μέχρι πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί και αν αυτό γίνει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την κατάθεση όλων των εγγράφων που έχουν ανταλλαγή μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της αναδόχου εταιρείας από την υποβολή της αίτησης θεραπείας 17-1-06 και μετά.

Ο Ερωτών και αιτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ