Χάσμα μεταξύ πολιτικών και αποτελεσμάτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Αριθμός πρωτ: 18921
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Χάσμα μεταξύ πολιτικών και αποτελεσμάτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ, επισημαίνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και των αποτελεσμάτων τους, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα δύο ερευνών που δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜμΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME).
Συγκεκριμένα, η UEAPME, με τη συνεργασία των οργανώσεων μελών της από 19 χώρες, περιλαμβανομένης της ΓΣΕΒΕΕ, προέβη σε μια αξιολόγηση του κατά πόσο οι κυβερνήσεις σε επίπεδο κρατών μελών, έχουν κάνει πραγματικότητα τη δέσμευσή τους για προτεραιότητα στις ΜμΕ και έχουν εφαρμόσει τις ανάλογες πολιτικές.
Επειδή η Ελλάδα αξιολογήθηκε αρνητικά σε ποσοστό 40,6%, όσον αφορά την εφαρμογή από την κυβέρνηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μειώσει το χάσμα μεταξύ πολιτικών και αποτελεσμάτων για τις ΜμΕ, όπως προκύπτει και από την έρευνα της UEAPME, αφού στην πράξη οι πολιτικές της κυβέρνησης αποδεικνύονται αναποτελεσματικές.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης