Χαμένη ευκαιρία η ανακύκλωση στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 3847
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Χαμένη ευκαιρία η ανακύκλωση στην Ελλάδα.

Σε χαμένη ευκαιρία κινδυνεύει να μετατραπεί η ανακύκλωση στη χώρα μας , παρά τη θετική στάση των πολιτών και τις προσπάθειες που καταβάλλουν, οι οποίοι όμως διαπιστώνουν καθημερινά την χαρακτηριστική αδράνεια της Πολιτείας στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα.
Χαρακτηριστικό της αδράνειας της Κυβέρνησης είναι ότι η ανακύκλωση δεν προχωράει στο βασικό της κομμάτι που είναι τα οικιακά απόβλητα, αφού η συλλογή, επεξεργασία και η ανάκτηση των υλικών συσκευασίας, που γεμίζουν το 50% των χωματερών βρίσκεται σε απογοητευτικά επίπεδα και μόλις το ένα πέμπτο αυτών ανακυκλώνεται.
Επειδή οι υπηρεσίες για την ανακύκλωση είναι υποστελεχωμένες και υποβαθμισμένες και επιπλέον απαιτείται η λήψη μέτρων προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει η ανακύκλωση και στη χώρα μας όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με τα αντίστοιχα οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον.
Επειδή απαιτείται οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και η παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους δήμους προκειμένου να υλοποιηθεί το σημαντικό έργο της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων.
Επειδή δεν έχει διευθετηθεί το θέμα της σύστασης του αρμόδιου για την ανακύκλωση φορέα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να λάβουν άμεσα μέτρα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς επίσης και πότε πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη σύσταση του αρμόδιου φορέα για την ανακύκλωση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ