Χαμηλές αποδοχές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 6060
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χαμηλές αποδοχές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Οι ωρομίσθιοι δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι καλύπτουν τα κενά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι αμείβονται για τις ώρες τους με μισθό που δεν τους εξασφαλίζει ούτε τις βασικές ανάγκες, είναι πλέον αγανακτισμένοι γιατί το Υπουργείο δεν φροντίζει να πληρώνονται ούτε καν στην ώρα τους, αλλά παρά πολλούς μήνες αργότερα, και επιπλέον προβαίνει σε αδιαφανείς διαδικασίες ως προς την επιλογή τους.
Όπως καταγγέλλεται από την ΟΛΜΕ, η αδιαφάνεια, η πελατειακή σχέση και η ευνοικρατεία ημετέρων κυριαρχεί στην επιλογή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τοποθετήσεις οι οποίες προσδίδουν μόρια και μπορούν να οδηγήσουν στη συνέχεια σε ένα μελλοντικό διορισμό και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να επικρατεί αδιάβλητη και διαφανής διαδικασία από την πλευρά του Υπουργείου.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί στο Νομό Ηρακλείου και σε ολόκληρη τη χώρα εκφράζουν έντονα την αγανάκτησή τους για την κα τάσταση που επικρατεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και αδιάβλητη επιλογή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς και αν προτίθεται να προβεί στην διευθέτηση του οικονομικού ζητήματος των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και στην άμεση καταβολή των δεδουλευμένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης