Χορήγηση των επιδοτήσεων με το μοντέλο της περιφερειοποίησης ή των ιστορικών δικαιωμάτων

Αριθμός πρωτ: 9394
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση των επιδοτήσεων με το μοντέλο της περιφερειοποίησης ή των ιστορικών δικαιωμάτων.

Το τελευταίο διάστημα προβάλλεται έντονα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα από την Επίτροπο κα Μπόελ, η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής στην κατανομή των επιδοτήσεων με το μοντέλο της περιφερειοποίησης, ως αντιστάθμισμα στα προβλήματα και τις αδικίες που δημιουργούνται με το υφιστάμενο μοντέλο των ιστορικών δικαιωμάτων.
Επειδή το θέμα είναι μείζον και θα κληθούν να αποφασίσουν επ’ αυτού τα κράτη-μέλη αφού θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των δύο μοντέλων.
Επειδή πράγματι με το μοντέλο των ιστορικών δικαιωμάτων, που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, δημιουργούνται πολλές αδικίες και προβλήματα.
Επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας να εφαρμόσει από τη μία ένα δικαιότερο και απλούστερο μοντέλο και από την άλλη να περιορίζονται οι περικοπές που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση του Πυλώνα ΙΙ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιο μοντέλο προτίθεται να εφαρμόσει για τη χώρα μας και αν πριν την εφαρμογή του έχει την πρόθεση να μελετήσει τα θετικά και αρνητικά της περιφερειοποίησης και του ιστορικού μοντέλου, ώστε η τελική απόφαση να είναι η καλύτερη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης