Χρήση φωτοβολταϊκών σταθμών από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αριθμός πρωτ: 12087
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρήση φωτοβολταϊκών σταθμών από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Σε πρόσφατη επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ καθίσταται σαφής η ανάγκη να παρασχεθεί κατ’ εξαίρεση δυνατότητα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς όλων των βαθμίδων προκειμένου να εγκαθιστούν και να λειτουργούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ισχύος μέχρι 2MWp , σε αγροτικά ή αστικά ακίνητα ή σε εκτάσεις κυριότητάς τους ή ακόμα και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών τους, έστω και εάν αυτές βρίσκονται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Επειδή όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον αγροτικό κλάδο και όχι μόνο, οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ουσιαστική σημασία αφού μπορούν να συνεισφέρουν στο εισόδημα των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται αν προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του άρθρου 27 του νομοσχεδίου για τις μορφές ενέργειας, προκειμένου να μπορούν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας να μπορούν, κατ’ εξαίρεση να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης