Χρηματοδότηση για τη διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου

Αριθμός πρωτ: 9559
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση για τη διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου.

Στην απάντηση της 4039/2-9-08 ερώτησής μου με θέμα «Διακοπή χρηματοδότησης προγράμματος του ΕΘΙΑΓΕ για τη διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου», γίνεται σαφής και εμπεριστατωμένη αναφορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα INTEREG II, που ολοκληρώθηκε στις 31/10/2001 στο οποίο είχε ενταχθεί το έργο «Βελτίωση γενετικού υλικού αμπέλου και παραγωγή βελτιωμένων αμπελουργικών προϊόντων στην Κρήτη, τα Ιωάννινα, Λήμνο και Σάμο».
Το ερώτημα, όμως, για την άρση της απόφασης διακοπής της χρηματοδότησης έμεινε αναπάντητο. Η αποκτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη και η ανάλογη τεχνική υποδομή από το ΕΘΙΑΓΕ δεν αξιοποιείται αφού ήδη οι εντεταλμένοι υπάλληλοι έχουν απολυθεί ή έχουν συνταξιοδοτηθεί και οι τοπικοί αγροτικοί φορείς αγωνιούν για την τύχη του πολλαπλασιαστικού υλικού και αγωνίζονται για να καλύψουν εξ’ ιδίων το κόστος της διατήρησής του.
Επειδή επιπλέον υπάρχουν καταγγελίες για αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της τράπεζας γενετικού υλικού με κίνδυνο να χαθεί πολύτιμο υλικό της ελληνικής χλωρίδας και των ντόπιων ποικιλιών αμπέλου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να αντιμετωπίσει σοβαρά και υπεύθυνα το θέμα του γενετικού υλικού της ελληνικής χλωρίδας και του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου και να στελεχώσει με το αναγκαίο προσωπικό τις υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης