Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο ΑΤΕΙ Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 17373
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο ΑΤΕΙ Κρήτης.

Οι εκπρόσωποι του ΑΤΕΙ Κρήτης κάνουν λόγο για έλλειψη ερευνητικών προγραμμάτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Ίδρυμα, λόγω της αδράνειας που επιδεικνύει η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει το ικανότατο επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στη χώρα μας.
Επειδή το ερευνητικό κενό που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στο ΑΤΕΙ Κρήτης και γενικότερα της χώρας θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει νέα ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα εκπονηθούν από το ΑΤΕΙ Κρήτης για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης