Χρηματοδότηση Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας

Αριθμός πρωτ: 14887
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας.

Από την απάντηση της 13123/23-1-09 Ερώτησής μου, προκύπτει ότι την τελευταία πενταετία, χορηγήθηκαν στο Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας 286.732,19 ευρώ, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ψηφιακή τεκμηρίωση και ανάδειξη του κρητικού παραδοσιακού πολιτισμού» και μόνο 5.000 από τον Ειδικό Λογαριασμό, για λειτουργικά έξοδα του ιδρύματος, σε αντίθεση μ’αυτά που ανέφεραν προηγούμενες απαντήσεις.
Επειδή το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό για τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, το οποίο παράγει σπουδαίο έργο, όσον αφορά την εθνογραφική μελέτη της κρητικής υπαίθρου με σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, για την περίοδο της 2η μ.Χ. χιλιετίας.
Επειδή οι διακρίσεις του Ιδρύματος σε διεθνές επίπεδο, είναι απόδειξη του πλούσιου έργου που παράγει τα τελευταία 35 χρόνια.
Επειδή η πολιτεία οφείλει να δείχνει έμπρακτα την στήριξή της σε φορείς του πολιτισμού, ιδιαίτερα όταν αυτοί συντελούν στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ουσιαστικά το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους του νομού Ηρακλείου, για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών που είναι αυξημένες εξαιτίας της πλούσιας δραστηριότητάς του, αφού όπως είναι γνωστό, το ποσό των 5000 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι δεν είναι αρκετό για την επιβίωσή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης