Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5237
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου.

Έντονη είναι η αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου στην απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ να χρηματοδοτήσει μόνο δύο από τις 17 συνολικά πολεοδομικές μελέτες που εκκρεμούν για την ένταξη περιοχών στο Σχέδιο Πόλης Δήμου Ηρακλείου.
Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Ηρακλείου για την απρόσκοπτη και έγκαιρη εξέλιξη των μελετών ένταξης περιοχών περίπου 10.000 στρεμμάτων έχει καταβάλει μέχρι σήμερα περίπου 1.000.000 ευρώ από ίδιους πόρους, ενώ το συνολικό κόστος των πολεοδομικών μελετών ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ.
Επειδή η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου επιβάλλει τη χρηματοδότηση όλων των μελετών προκειμένου οι αντίστοιχες περιοχές να ενταχθούν στο Σχέδιο Πόλης.
Επειδή, σύμφωνα με το Δήμο, με την Α.Π. 1316/2004 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ενεκρίθη για το Δήμο Ηρακλείου 1 εκατομ. Ευρώ από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), από τα οποία εκταμιεύθηκαν το 2004 μόνο 300.000 ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα κανένα άλλο ποσό δεν έχει εκταμιευθεί από το Δήμο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει το σύνολο των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, κόστος που ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπηρετούν τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ