Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9930
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ηρακλείου.

Με την 5237/28-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου στην απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ να χρηματοδοτήσει μόνο δύο από τις 17 συνολικά πολεοδομικές μελέτες που εκκρεμούν για την ένταξη περιοχών στο Σχέδιο Πόλης Δήμου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το Δήμο, το ΥΠΕΧΩΔΕ όχι μόνο δεν παρέχει τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να ενταχθούν στο σχέδιο πόλεις 9.210 στρέμματα, αλλά και καθυστερεί παρατεταμένα την προώθηση των πολεοδομικών μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί, λόγω έλλειψης προσωπικού στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου.
Επίσης, όπως υπογραμμίζεται, η σημερινή Κυβέρνηση δεν έχει αποδώσει στο Δήμο Ηρακλείου το 1 εκατ. Ευρώ που είχε δεσμεύσει η προηγούμενη Κυβέρνηση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), από τα οποία έχουν εκταμιευθεί μόνο 300.000 ευρώ.
Επειδή η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου επιβάλλει τη χρηματοδότηση όλων των μελετών προκειμένου οι αντίστοιχες περιοχές να ενταχθούν στο Σχέδιο Πόλης και να αναχαιτιστεί η αυθαίρετη δόμηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται αφενός να χρηματοδοτήσει το σύνολο των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου και αφετέρου να προβεί στη στελέχωση των αρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ με επαρκές προσωπικό προκειμένου να προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό οι μελέτες που έχουν υποβληθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης