Χωρίς στέγη το νεοϊδρυθέν ΤΑΕ Μεσαράς

Αριθμός πρωτ: 13294
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Χωρίς στέγη το νεοϊδρυθέν ΤΑΕ Μεσαράς.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα σοβαρά περιστατικά κλοπών και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και φόβου στους κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου και κυρίως στην περιφέρεια του νομού.
Ιδιαίτερα, είχα επισημάνει και τα πρόσφατα σοβαρά περιστατικά κλοπών, όχι μόνο σπιτιών και περιουσιών αλλά και ιερών ναών.
Επειδή η νομοθετημένη νέα δομή της Αστυνομικής δύναμης Ηρακλείου και η στελέχωσή της καθυστέρησε αδικαιολόγητα, καθώς εδώ και έξι μήνες είχε δημοσιευθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και τώρα το νεοϊδρυθέν ΤΑΕ Μεσαράς, με έδρα τις Μοίρες , δεν λειτουργεί όπως είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, αφού υπάρχουν προβλήματα με τη στέγασή του , την υλικοτεχνική υποδομή του καθώς και άλλα προβλήματα.
Επειδή η δημιουργία του Τμήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά την αύξηση της εγκληματικότητας στη Μεσαρά, τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και την ανάγκη εμπέδωσης και πάλι κλίματος ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής και για το λόγο αυτό η Πολιτεία οφείλει να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά και όχι με χρονοβόρες και ημιτελείς διαδικασίες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε θα λειτουργήσει το νεοϊδρυθέν ΤΑΕ Μεσαράς , με έδρα τις Μοίρες, του οποίου η λειτουργία είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις αρχές Ιανουαρίου και ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του μήνα δεν έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα της στέγασής του καθώς και άλλων προβλημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης