Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Στρατάκη με θέμα: “Ανακολουθία της Κυβέρνησης στις επενδύσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.

Αριθμός πρωτ: 13629
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ανακολουθία της Κυβέρνησης στις επενδύσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), υπάρχουν δύο σοβαρά στοιχεία που καταδεικνύουν τις προθέσεις της Κυβέρνησης να περιθωριοποιήσει τις ΑΠΕ, υπέρ των συμβατικών καυσίμων, οδηγώντας έτσι σε πλήρη τελμάτωση και μαρασμό ολόκληρο τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.
Αρχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον τύπο, με την πρόσφατη απόφαση 136/20-07-06 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3468/06, διακόπηκε άμεσα και έπ’ αόριστον η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων για άδεια παραγωγής έργων ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος πολλών χιλιάδων ΜW, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά αιολικά πάρκα.
Το πρόσχημα ότι, οι αιτούμενοι άδειας παραγωγής αιολικού πάρκου επενδυτές πρέπει να προσκομίσουν και νέες ανεμολογηκές μετρήσεις , διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από πιστοποιημένο και μόνο φορέα, στην πράξη σημαίνει αναστολή αξιολόγησης όλων των αιολικών έργων για αρκετά χρόνια, αφού πέραν του ενός έτους νέων μετρήσεων θα υπάρξει ατέλειωτη κωλυσιεργία στην αγορά, λόγω των εκατοντάδων έργων που θα περιμένουν να πάρουν σειρά για μετρήσεις από τους 3 μόνο πιστοποιημένους φορείς που υπάρχουν σήμερα, του Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και 2 ιδιωτών.
Επίσης, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου, με βασικό σκεπτικό την έλλειψη συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχουν ανασταλεί ουσιαστικά και τυπικά , όχι μόνο η υλοποίηση αλλά και οι αδειοδοτικές διαδικασίες όλων σχεδόν των αιολικών πάρκων.
Επειδή, παρά το καθοριστικό αυτό γεγονός, υπήρξε ολιγωρία και σημαντική καθυστέρηση για την εκπόνηση ενός σχεδίου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, σε εθνική κλίμακα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Επειδή η θεσμική διαδικασία έγκρισης σε κυβερνητικό επίπεδο του Χωροταξικού Σχεδίου και η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί χρόνο και έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ θα ήταν έτοιμο τον Μάρτιο του 2006,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκπόνησης του σχεδίου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και της έκδοσης ΚΥΑ, προκείμενου να σταματήσει ο μαρασμός ολόκληρου του τομέα των ΑΠΕ λόγω της ολιγωρίας της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό, αλλά και της πλήρης ανακολουθίας των δεσμεύσεων που είχε εξαγγείλει.
2) Με βάση ποιο σχεδιασμό θα αντιμετωπιστούν οι αιτήσεις για τις ανεμολογικές μετρήσεις διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, των εκατοντάδων έργων που θα περιμένουν να πάρουν σειρά για τις μετρήσεις από τους 3 μόνο πιστοποιημένους φορείς που υπάρχουν σήμερα (ΚΑΠΕ και 2 ιδιώτες)

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης