Στη Βουλή συζητήθηκε η Ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, με θέμα τη διαχείριση νερού και την εξοικονόμηση ξηρασίας

24 Ιανουαρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη Βουλή συζητήθηκε η Ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, με θέμα τη διαχείριση νερού και την εξοικονόμηση ξηρασίας.

Στην Ερώτησή του ο Βουλευτής επεσήμαινε ότι τα ζητήματα αυτά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στον ανεπτυγμένο κόσμο πρώτης προτεραιότητας δραστηριότητες, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 60/2000/ΕΚ διαμόρφωσε το πλαίσιο σε αυτήν την κατεύθυνση. Στη χώρα μας, παρά το ότι η παραπάνω Οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 2399/03, εντούτοις αντιμετωπίζονται καθημερινά αυξημένα προβλήματα, που αφορούν κυρίως τις ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, την υφιστάμενη πολυνομία και πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, τον σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την έλλειψη σύγχρονων αντιλήψεων διαχείρισης της ζήτησης και κυρίως σε ό,τι αφορά τη γεωργική χρήση. Σε αυτά εντάσσεται και η έλλειψη στρατηγικής ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των εκροών αστικών υγρών απόβλητων και άλλων περιθωριακών νερών, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού.

Ο κ. Στρατάκης ερωτούσε τον Υπουργό για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, προκειμένου να αποκατασταθεί ή τουλάχιστον να βελτιωθεί η απόδοση της χρήσης των υδατικών πόρων και κυρίως η εξοικονόμηση νερού, καθώς και εάν προτίθεται να λάβει μέτρα που θα ενισχύουν τις δράσεις (δημόσιες, νομαρχιακές, δημοτικές ή ιδιωτικές) οι οποίες θα εφαρμόζουν στην πράξη με μετρήσιμα και άμεσα αποτελέσματα τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού.

Κατά τη συζήτηση της Ερώτησης, ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ επεσήμανε ότι η κεντρική υπηρεσία υδάτων του Υπουργείου έχει δρομολογήσει ήδη την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με καταληκτικό χρονοδιάγραμμα το τέλος του 2008.
Ο κ. Στρατάκης τόνισε ότι μόνο στα λόγια αναλαμβάνονται υποχρεώσεις, γιατί διαπιστώνεται στην πράξη ότι όλα αυτά τα οποία προβλέπονται και από τις οδηγίες και από τα προεδρικά διατάγματα ή τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, είναι καταγραμμένα μόνο στα χαρτιά και στην πράξη δεν γίνεται τίποτα.
Ο Βουλευτής ζήτησε να κατατεθούν στοιχεία, για ποιες υδρογεωλογικές λεκάνες, ή για ποια συστήματα απορροών έχουν δημιουργηθεί σχέδια διαχείρισης και πότε και, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά τα σχέδια, ποιες είναι οι λειτουργίες και οι δράσεις της πολιτείας ώστε να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
Ως χώρα, έχουμε έντονο το πρόβλημα της ανομβρίας και θα έχουμε πολύ γρήγορα τεράστια προβλήματα. Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έχει την αρμοδιότητα για όλες τις δράσεις που έχουν να κάνουν με τον εμπλουτισμό των υδροφορέων, καθώς τα νερά πέφτουν πολλές φορές στη θάλασσα κι όμως εμπλουτισμό των υδροφορέων δεν κάνουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης. Δεν γίνεται καμία περαιτέρω ενέργεια ώστε να διασφαλιστεί το πραγματικά κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό.
Σε Ερωτήσεις για τον Αλμυρό ο Βουλευτής τόνιζε ότι υπήρχε η δυνατότητα να αξιοποιήσουν νερά που πάνε στη θάλασσα επειδή είναι υφάλμυρα γιατί υπάρχει πρόσμειξη με άλλα. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Υπουργείο απαντάει συνεχώς ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα.

Ο Βουλευτής έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι κρίμα τρεις με τέσσερις χιλιάδες χρόνια πριν να υπάρχουν σχέδια διαχείρισης και πρακτικές από τους Μινωίτες, όπως τουλάχιστον αποδείχτηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το νερό που έγινε στην Κρήτη, και στη σημερινή εποχή, όπου άλλες χώρες έχουν προχωρήσει πιο πολύ από μας, να μην αξιοποιούμε ούτε αυτά που είχαμε πριν από τρεις έως τέσσερις χιλιάδες χρόνια.