Αξιοποίηση του μεθανίου στην περιοχή του Τυμπακίου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4747
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση του μεθανίου στην περιοχή του Τυμπακίου Ηρακλείου.

Πριν λίγες ημέρες κατατέθηκαν στην Περιφέρεια οι προτάσεις των ερευνητών του Πολυτεχνείου της Κρήτης για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος μεθανίου που έχει βρεθεί εδώ και μερικούς μήνες στην περιοχή της Γρηγοριάς στο Δήμο Τυμπακίου του Ηρακλείου.
Το μεθάνιο ανακαλύφθηκε τυχαία από ελαιοπαραγωγό κατά την προσπάθεια διάνοιξης γεωτρήσεως σε χωράφι του. Οι μελέτες έδειξαν ότι οι ποσότητες βιοαερίου στον συγκεκριμένο σχηματισμό είναι σημαντικές και υπάρχει πιθανότητα οικονομικής αξιοποίησής τους και οι επιστήμονες προτείνουν την διάνοιξη νέας γεώτρησης με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μελέτη του σχηματισμού αλλά και για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιθανή μελλοντική παραγωγή. Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να υλοποιηθεί από κρατικό φορέα (ΙΓΜΕ) ή ιδιωτική εταιρεία. Το κόστος για την υλοποίηση αυτού του έργου, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανέρχεται στα 53.000€.
Επειδή εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΙΓΜΕ έχει καταθέσει πρόταση έργου για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση του κοιτάσματος μεθανίου στην περιοχή του Τυμπακίου, την οποία έλαβα ως απάντηση της Ερώτησης 2716/30-11-07.
Επειδή, ένα έργο παραγωγής βιοαερίου θα ήταν πολύ σημαντικό για την περιοχή του Τυμπακίου και όχι μόνο αφού ήδη το 1983 εντοπίστηκε αντίστοιχο κοίτασμα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
Επειδή είναι ανάγκη να προχωρήσει το έργο γρήγορα, ώστε να ενταχθεί εγκαίρως σε ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσουν τα έργα που προτείνονται από τους ειδικούς επιστήμονες στην περιοχή και να γίνει άμεση και σωστή εκμετάλλευση του κοιτάσματος μεθανίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης