Βελτίωση της πρόσβασης νέων και καινοτόμων τροφίμων στην αγορά της Ε.Ε.

Αριθμός πρωτ: 8229
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση της πρόσβασης νέων και καινοτόμων τροφίμων στην αγορά της Ε.Ε.

Πρόταση αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της πρόσβασης νέων καινοτόμων τροφίμων (novel foods) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων της Ε.Ε, αλλά και τη διευκόλυνση του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή πρόταση, η αξιολόγηση της ασφάλειας θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EΑΑΤ), ενώ η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφορικά με τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, η διαδικασία προβλέπει κοινοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη και την ΕΑΑΤ , προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τους την παραδοσιακή κατανάλωση αυτών των προϊόντων ως τροφίμων στις χώρες αυτές.

Ωστόσο, εάν ένα κράτος-μέλος ή η ΕΑΑΤ προβάλλουν αιτιολογημένες επιφυλάξεις για την ασφάλεια, βάσει επιστημονικών στοιχείων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η κοινή διαδικασία έγκρισης και να διενεργηθεί πλήρης επιστημονική αξιολόγηση από την ΕΑΑΤ.

Επειδή ο ορισμός για τα νέα τρόφιμα καλύπτει όλα τα τρόφιμα που δεν χρησιμοποιούνταν για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σε σημαντικό βαθμό , εντός της Κοινότητας πριν από τις 14 Μαΐου 1997 και περιλαμβάνει τρόφιμα που προέρχονται από φυτά ή ζώα παραγόμενα με μη παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής και τρόφιμα μεταποιημένα με τις νέες διαδικασίες παραγωγής, όπως η νανοτεχνολογία.

Επειδή τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες εξαιρούνται.

Επειδή είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί επαρκώς η υγιεινή διατροφή των καταναλωτών και να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο που θα καλύπτει την ασφάλεια των τροφίμων με απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους.

Επειδή είναι πιθανόν να γίνει προσπάθεια εκμετάλλευσης αναγνωρισμένων και δοκιμασμένων για την υγεία διατροφών, όπως της κρητικής διατροφής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποια στάση θα υιοθετήσουν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον τομέα των τροφίμων νέας τεχνολογίας αλλά κυρίως της ασφάλειας των τροφίμων αυτών.

2) Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και ποιες στα πλαίσια αναθεώρησης του κανονισμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ