Μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων

Αριθμός πρωτ: 180
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων.

Ανεπαρκείς κρίνονται από τους εκπαιδευτικούς οι πιστώσεις που διατίθενται για τις εκπαιδευτικές τους άδειες.
Είκοσι δύο εκπαιδευτικοί της Κρήτης είχαν υποβάλει αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας προκειμένου να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, ωστόσο μόνο οι δεκαπέντε αιτήσεις ικανοποιήθηκαν, καθώς τόσες ήταν και οι διαθέσιμες από το Υπουργείο πιστώσεις.
Αιρετά μέλη του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΠΥΣΠΕ) διαμαρτύρονται, γιατί παρά τον απελπιστικά μικρό αριθμό των εκπαιδευτικών που ζητούν τη σχετική άδεια, ο οποίος αντιστοιχεί στο τέσσερα τις χιλίοις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης, οι πιστώσεις του Υπουργείου δεν επαρκούν ούτε καν για αυτούς.
Επειδή σε επτά εκπαιδευτικούς της Κρήτης, παρά το ότι θεμελιώνουν δικαίωμα μεταπτυχιακών σπουδών, δεν τους δίνεται με ευθύνη του Υπουργείου η δυνατότητα να ασχοληθούν με την περαιτέρω επιμόρφωσή τους.
Επειδή η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να ενθαρρύνονται αφού άμεσες θα είναι οι θετικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο δημόσιο σχολείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί σε αύξηση των προβλεπόμενων πιστώσεων για τις εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών, προκειμένου, αφενός να ικανοποιειθεί το σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων και αφετέρου να ενθαρρύνεται η δια βίου επιμόρφωση των λειτουργών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος του δημόσιου σχολείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ