Προώθηση του Τουρισμού για Άτομα με Αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 902
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προώθηση του Τουρισμού για Άτομα με Αναπηρία.

Σύμφωνα με υπόμνημα της Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ανάμεσα στις προτεραιότητες της Πολιτείας, πρέπει και οφείλει να είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές που είναι απαραίτητες για να είναι ανοιχτή και εύκολη η μετακίνηση και η πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς στα άτομα με αναπηρία.
Είναι απαραίτητη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ώστε τα άτομα με αναπηρία, όπως και οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες με μικρά παιδιά να μπορούν να μετακινηθούν απρόσκοπτα και να μεταβούν σε οποιοδήποτε χώρο δημόσιο ή ιδιωτικό χωρίς προβλήματα, τόσο στον τόπο κατοικίας τους όσο και στους τουριστικούς προορισμούς.
Είναι πολύ σημαντική για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος η δημιουργία υποδομών που να είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Δε νοείται σε σύγχρονη χώρα να μην υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους στα μεταφορικά μέσα, στους τουριστικούς προορισμούς, στους χώρους διαμονής και εστίασης, αλλά και τρόπος επικοινωνίας, συναλλαγής και πληροφόρησης προσιτός ακόμα και από ανθρώπους με συγκεκριμένα προβλήματα (ακοής, όρασης κτλ.)
Επειδή ο τουρισμός είναι ένα αγαθό που πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.
Επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων με κινητικά και άλλα προβλήματα που, αν και επιθυμούν να ταξιδέψουν και να ψυχαγωγηθούν, δεν έχουν πάντα αυτή τη δυνατότητα.
Επειδή αποτελεί υποχρέωση του κράτους η θεσμοθέτηση ειδικού οργάνου για τα ζητήματα των ΑμέΑ όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που προκύπτουν στο θέμα της ίσης μεταχείρισης και προσβασιμότητας και για να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ώστε και τα ΑμέΑ να γίνονται κοινωνοί των παροχών της πολιτείας προς τους πολίτες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στη λήψη μέτρων για τη δημιουργία υποδομών εύκολης πρόσβασης στα μεταφορικά μέσα και στους χώρους διαμονής και εστίασης, έτσι ώστε και τα άτομα με αναπηρία να μπορούν απρόσκοπτα να έχουν προσβασιμότητα στο τουριστικό προϊόν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ