Υψηλά όρια ραδιομόλυνσης στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα

Αριθμός πρωτ: 3017
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Υψηλά όρια ραδιομόλυνσης στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Με πρόσφατο Κανονισμό που υιοθέτησε το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρούνται τα ανώτατα όρια ραδιομόλυνσης σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και ζωοτροφές.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για το καίσιο 134 και 137 στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για τη διατροφή βρεφών τους πρώτους τέσσερις έως έξι μήνες ζωής τους , διατηρείται στα 370 μπεκερέλ το κιλό, ενώ για όλα τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για το καίσιο 134 και 137 παραμένει στα 600 μπεκερέλ ανά κιλό.
Επειδή υπεύθυνες για τους ελέγχους και την τήρηση των ορίων αυτών είναι οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους, ενώ σε περίπτωση υπέρβασής τους απαγορεύεται η εισαγωγή των ραδιομολυσμένων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χώρα κάνει τις μετρήσεις της, όπως τουλάχιστον προβλέπεται , αν και σε πολλές περιπτώσεις οι μετρήσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι στο σύνολο των προϊόντων που διακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη.
Επειδή, όπως εχω επισημάνει πολλές φορές και πρόσφατα στη Βουλή, είναι αναγκαίο να πυκνώσουν οι έλεγχοι ώστε να είναι ανάλογοι της ποσότητας κάθε προϊόντος, σύμφωνα και με την πρακτική προηγμένων χωρων.
Επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει στο ακέραιο την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που εισάγονται προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία, αλλά και να μην κινδυνεύουν παραδοσιακά προϊόντα άριστης ποιότητας, όπως της Κρήτης αλλά και γενικότερα όλης της χώρας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με τον έλεγχο και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σχετικά με τα όρια ραδιομόλυνσης , μετά τον πρόσφατο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που διακινούνται στη χώρα μας καθώς και η δημόσια υγεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης