Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον τομέα της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία

πηγή: http://www.minenv.grΑριθμός πρωτ: 712
Ημερομηνία: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον τομέα της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με υπόμνημά της κάνει έκκληση προκειμένου η Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των διακρίσεων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης.
Η έλλειψη μιας στρατηγικής της πολιτείας στον τομέα της απασχόλησης έχει ως αποτέλεσμα την άνιση αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία από τους εργοδότες τους, πράγμα το οποίο έχει συνέπειες σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Το γεγονός ότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στην απασχόληση σε συνδυασμό με την έλλειψη συνδυασμένων πολιτικών που να αντιμετωπίζουν τόσο τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία όσο και τη διαφορετικότητα των αναγκών των ατόμων αυτών, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την εύρεση και διατήρηση μιας θέσης εργασίας.
Επειδή είναι ανάγκη να στηριχτούν τα άτομα με αναπηρία στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας και στον αγώνα για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους σε περίπτωση απολύσεων.
Επειδή αποτελεί υποχρέωση του κράτους η θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η υποστηριζόμενη απασχόληση για ειδικές κατηγορίες ΑμεΑ, που δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας και θα δημιουργεί γενικότερα ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις πλέον ευάλωτες• κατηγορίες ΑμεΑ, όπως τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό και τα άτομα με πολλαπλή αναπηρία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων για τη μείωση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ