Αποκλεισμός γεωτεχνικών

Αριθμός πρωτ: 16012
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός γεωτεχνικών.

Στην απάντηση της 14277/12-2-09 Ερώτησής μου, σχετικά με τη στελέχωση της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπ.Ανάπτυξης, αναφέρεται το νομικό πλαίσιο (Ν.3728/2008) που ισχύει και απλά επιβεβαιώνεται ο αποκλεισμός των γεωπόνων οποιασδήποτε ειδικότητας από την εν λόγω υπηρεσία, χωρίς να δίνεται μάλιστα καμία εξήγηση από πλευράς Υπουργείου.
Επειδή μία τέτοια Υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να μην στελεχώνεται από γεωτεχνικούς, καθώς είναι αυτοί που με την επιστημονική τους κατάρτιση και γνώση, είναι απαραίτητοι και μπορούν να αποτελέσουν τον δομικό κρίκο του συστήματος ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.
Επειδή, είναι απαράδεκτη αυτή η απαξιωτική στάση της κυβέρνησης, απέναντι στον γεωτεχνικό κλάδο, την ώρα που χιλιάδες γεωτεχνικοί εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι ή είναι όμηροι 8μηνων συμβάσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Για ποιούς λόγους αποκλείστηκαν οι γεωτεχνικοί οποιασδήποτε ειδικότητας από τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ΥΠΑΝ;
2) Εάν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του σχετικού νόμου προκειμένου να στελεχωθεί η εν λόγω υπηρεσία και με γεωτεχνικούς ΠΕ με εξειδικευμένο αντικείμενο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης